Warunki jakie trzeba spełnić przy pożyczce.

Okres

Nasze pożyczki
udzielane są
okres 32 dni
strona-wallet-warunki_09

Wnioski
telefoniczne

Tak, przyjmujemy
wnioski telefonicznie
strona-wallet-warunki_18

Oprocentowanie

Oprocentowanie
pożyczki wynosi
18,5%/365 dni
strona-wallet-warunki_32

Kwota

500 zł,
750zł,
1000 zł
i wielokrotność
strona-wallet-warunki_06

Odstąpnienie
od umowy

TAK, klient ponosi
koszt odsetek za okres
od dnia wypłaty do dnia spłaty
strona-wallet-warunki_15

Wiek

od 18 do 80 roku życia,
grupa 18-26 oraz 70-80
dodatkowe prodedury
i zabezpieczenia
strona-wallet-warunki_26

Weryfikacja

Maksymalny
czas weryfikacji
wynosi 4 godziny
strona-wallet-warunki_03

Obsługa

Klientów obsługujemy
w miejscu ich
zamieszkania
lub u nas w biurze
strona-wallet-warunki_21

Zabezpieczenie

minimum 1 przedmiot
przewłaszczenia
strona-wallet-warunki_29